Is cellulitis besmettelijk?

Is cellulitis besmettelijk?

Wat is cellulitis?

Cellulitis is een veelvoorkomende bacteriële infectie van de huid en de weke delen eronder. Het wordt veroorzaakt door bacteriën, zoals Staphylococcus aureus en Streptococcus, die een ontstekingsreactie veroorzaken. Cellulitis kan optreden op elk deel van het lichaam, maar komt het meest voor in de onderste extremiteiten.

Definitie van cellulitis

Cellulitis is een acute, niet-verminderde roodheid en zwelling van de huid, vaak gepaard gaand met het gevoel van warmte en pijn. Het kan leiden tot ernstige infecties van de weke delen, indien onbehandeld.

 • Is cellulitis besmettelijk?Is cellulitis besmettelijk?

  Combideal: Anti Cellulite + ByPhasse Gel + E-book

  59.99 84.97
  ( 10 beoordelingen )
 • Is cellulitis besmettelijk?Is cellulitis besmettelijk?

  Anti-Cellulite met Vacuüm Therapie

  44.99
  ( 5 beoordelingen )

Oorzaken van cellulitis

Cellulitis wordt veroorzaakt door bacteriën die de huid binnendringen via kleine wondjes, snijwonden, insectenbeten of huiduitslag. De meest voorkomende oorzaken zijn stafylokokken en streptokokken bacteriën.

Symptomen van cellulitis

De symptomen van cellulitis omvatten roodheid, zwelling, warmte, pijn, en soms koorts. In ernstige gevallen kunnen de lymfeklieren opzwellen en kan er pusvorming optreden.

Wat is erysipelas?

Erysipelas, ook wel bekend als wondroos, is een acute infectie van de oppervlakkige lagen van de huid, veroorzaakt door streptokokken bacteriën. Het verschilt van cellulitis door de morele lokalisatie van de infectie op de huid en door een duidelijk begrensde huidontsteking. Het komt vaak voor op de benen en het gezicht.

 • Is cellulitis besmettelijk?Is cellulitis besmettelijk?

  Afslank Sauna Sportriem

  19.99 29.99
  ( 0 beoordelingen )
 • Is cellulitis besmettelijk?Is cellulitis besmettelijk?

  Anti-Cellulite 5-in-1 met Warmte & Infrarood

  34.99 44.99
  ( 10 beoordelingen )

Verschil tussen cellulitis en erysipelas

Terwijl cellulitis de diepere huidlagen en het onderhuidse weefsel aantast, beïnvloedt erysipelas de bovenste lagen van de huid. Beide aandoeningen veroorzaken roodheid, zwelling, warmte en pijn, maar erysipelas kenmerkt zich door duidelijk begrensde huidontsteking en pijnlijke lymfeklieren.

Oorzaken van erysipelas

Erysipelas wordt veroorzaakt door streptokokken bacteriën, die de huid binnendringen via kleine wondjes, schaafwonden of huiduitslag. Deze bacteriën vermenigvuldigen zich en veroorzaken de kenmerkende symptomen van erysipelas.

Symptomen van erysipelas

De symptomen van erysipelas omvatten een plotselinge aanvang van koorts, koude rillingen, malaise en een rode, gezwollen huid die strak en glanzend aanvoelt. Bij het indrukken van de huid kan deze wit worden waarna hij rood opvlamt.

 • Is cellulitis besmettelijk?Is cellulitis besmettelijk?

  Anti-Cellulite met Vacuüm Therapie

  44.99
  ( 5 beoordelingen )
 • Is cellulitis besmettelijk?Is cellulitis besmettelijk?

  Anti-Cellulite Type 5-in-1 Basis

  29.99 39.99
  ( 0 beoordelingen )

Hoe wordt cellulitis overgedragen?

Cellulitis wordt niet rechtstreeks van mens op mens overgedragen. Het is echter belangrijk op te merken dat de bacteriën die cellulitis veroorzaken, zoals Staphylococcus aureus en Streptococcus, wel van mens op mens overdraagbaar zijn en zich kunnen verspreiden via direct contact met geïnfecteerde wonden of de besmette huid.

Besmettelijkheid van cellulitis

Hoewel cellulitis zelf niet besmettelijk is, kunnen de bacteriën die de infectie veroorzaken, wel besmettelijk zijn. Mensen met open wonden of beschadigde huid hebben een hoger risico op het oplopen van de bacteriële infectie.

Verspreiding van bacteriële infectie

De verspreiding van bacteriële infecties zoals cellulitis en erysipelas vindt voornamelijk plaats via direct contact met geïnfecteerde wonden, huiduitslag of via fomites, objecten die de bacteriën kunnen dragen, zoals kleding, beddengoed of medische apparatuur.

Risicofactoren voor besmetting

Risicofactoren voor het oplopen van cellulitis en erysipelas omvatten een verminderde afweer, diabetes, lymfoedeem, een voorgeschiedenis van wondinfecties, en blootstelling aan besmette oppervlakken of materialen in medische of huiselijke omgevingen.

Behandeling van cellulitis en erysipelas

De behandeling van cellulitis en erysipelas omvat het toedienen van orale antibiotica, zoals flucloxacilline, om de bacteriële infectie te bestrijden en ontstekingen te verminderen. In ernstige gevallen kan een intraveneuze toediening van antibiotica noodzakelijk zijn om de infectie te behandelen.

Antibiotica voor cellulitis

Cellulitis wordt vaak behandeld met antibiotica, zoals flucloxacilline, die effectief zijn tegen Staphylococcus aureus. De duur van de antibioticumkuur wordt bepaald op basis van de ernst van de infectie en de respons op de behandeling.

Medische zorg voor erysipelas

De behandeling van erysipelas omvat doorgaans het toedienen van orale antibiotica, rust, elevatie van het aangetaste lichaamsdeel, en koeling van de huid om de ontsteking te verminderen. In sommige gevallen kan ziekenhuisopname nodig zijn voor verdere medische zorg en observatie.

Behandelingsrichtlijnen voor bacteriële huidinfecties

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) heeft richtlijnen opgesteld voor de behandeling en management van bacteriële huidinfecties, waaronder cellulitis en erysipelas. Deze richtlijnen omvatten specifieke aanbevelingen voor de keuze en duur van de antibiotica voor verschillende vormen van bacteriële huidinfecties.

Preventie van cellulitis

Preventieve maatregelen zijn essentieel om het risico op cellulitis en erysipelas te verminderen. Hygiënische praktijken, wondverzorging en vaccinatie kunnen helpen bij het voorkomen van bacteriële huidinfecties.

Hygiënische maatregelen ter voorkoming van cellulitis

Regelmatig handen wassen, het schoon houden van wonden, het vermijden van delen van handdoeken en persoonlijke verzorgingsartikelen, en het naleven van hygiënische maatregelen in zorginstellingen zijn belangrijke strategieën om de verspreiding van bacteriële infecties te voorkomen.

Risicobeperkende maatregelen bij wondjes

Het zorgvuldig schoonmaken en bedekken van wondjes, schaafwonden en insectenbeten, en het vermijden van direct contact met besmette oppervlakken kunnen het risico op bacteriële huidinfecties verminderen.

Vaccinatie tegen bepaalde bacteriële infecties

Voor sommige bacteriële infecties, zoals Staphylococcus aureus, kan vaccinatie een rol spelen in de preventie van infecties, vooral bij patiënten met een verhoogd risico op ernstige complicaties.

MenuHome